Vô Địch Tái Lãng

 • Đồ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi

  Đồ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi

  - Tu Thần xuyên việt tới một thế giới huyền huyễn, thức tỉnh hệ thống Lĩnh Vực Vô Địch, ở trong phạm vi lĩnh vực thì hắn là vô địch!

  Hắn còn có thể thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ của thống này để dần dần mở rộng phạm vi và tăng cấp độ của lĩnh vực.

  Tại thế giới, nơi mà một chưởng của cường giả nhân loại có thể làm rách hư không, và lũ yêu quái hung hăng hiếu sát, Tu Thần tỏ ý quyết không xuống núi!

  Nhận vài đồ đệ, sau đó để chúng xuống núi, quấy cho toàn bộ thế giới trời long đất lở, gà bay chó sủa.

  Đánh không lại thì chạy về mời Tu Thần rời núi báo thù.

  Tu Thần vừa ăn cánh phượng hoàng mới nướng chín, vừa khoát tay áo nói:

  Đồ nhi ngoan, vi sư không xuống núi, chi bằng các ngươi gọi bọn họ tới đây?