• Ta Là Quỷ Thần

  Ta Là Quỷ Thần

  Bạn đang đọc truyện Ta Là Quỷ Thần của tác giả Vô Sầu. Trọng sinh trở về 40 năm trước Hà Phong mang hận thù

  Đại Ma Chủ ngươi chờ đó cho ta....

  Đại Chủ Thần ta không giết sạch các ngươi ta không làm người

  Liên minh công hội, các ngươi hại chết lão tử, không ngờ đúng không?

  Tình thân gia đình

  Phụ thân, mẫu thân ra trở về a

  Phụ thân nhà này ngươi ở...

  Mẫu thân vườn hoa này hợp với ngươi

  Huynh đệ

  Trương Sơn nhìn ngươi ngu ngu mà cũng có lúc thông minh thật

  Viễn Long sao người không đặt tên Đồ Long luôn đi