Vũ Lạc Khinh Trần

 • Xuyên Nhanh: Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh

  Xuyên Nhanh: Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh

  Editor: Miêu miêu lão bản, Cinis

  Văn án:
  "Ở một nơi nào đó trong trái tim ta, ngươi là ta, chúng ta không thể bị tổn thương - Ánh trăng sáng"

  Hạ Tử Minh sau khi chết, đạt được thể chất ánh trăng sáng tự nhiên, bị trói buộc với "hệ thống nghịch tập của pháo hôi", bắt đầu trọng sinh thành pháo hôi trong các câu truyện khác nhau, giúp họ hoàn thành tâm nguyện chưa thực hiện được, vả mặt nhân vật chính và nhân vật phản diện, trở thành bạch nguyệt quang trong lòng họ.

  Ta vì ngươi mà chết, bé nhỏ không đáng kể, nhẹ tựa lông hồng

  Nhưng nó sẽ nhất định khiến ngươi nhớ cả đời, khắc cốt ghi tâm, chỉ cần nhớ lại sẽ khiến lòng ngươi đau nhói

  Chủ thụ xuyên nhanh vả mặt, bốp bốp bốp, bàn tay vàng dày lại thô, pháo hôi nhất định phải là ánh trăng sáng trong lòng nhân vật phản diện! Văn 1V1, công từ đầu đến cuối là 1 người