Tác Giả vvngựa

 • Hồng Hoang: Siêu Thành Tựu Hệ Thống

  Hồng Hoang: Siêu Thành Tựu Hệ Thống

  Ân Chu Thiên như trong tiểu thuyết các nhân vật chính như thế, không hiểu ra sao xuyên qua Hồng Hoang, bất quá Chu Thiên đặt quyết tâm, hắn muốn lập hậu cung a ân, Hằng Nga, Nữ Oa, Hậu Thổ, Tây Vương Mẫu cái gì a Khái Khái.

  :Đồng Nhân, Sảng Văn, Hậu Cung chủ
 • Truyền Đạo Chi Hệ Thống

  Truyền Đạo Chi Hệ Thống

  Diệp Phong đột nhiên xuyên qua Thiên Long thế giới, lại nhận được một cái Hệ Thống, nhìn bề ngoài là chính đạo hệ thống, nhưng ta vẫn cảm giác nó muốn ta làm ác phôi!

   

  Hậu Thiên - Tiên Thiên - Tông Sư - Đại Tông Sư

   

  Vương Ngữ Yên: "Ca ca thật là xấu....ngô"

  A tử: "Đây không phải độc công nha, a ngươi tại sao lại cởi...cái kia!"

  Lý Thu Thủy "......