Tác Giả Wy Tử Mạch

 • Lăng Nhục Người Yêu Của Mình

  Lăng Nhục Người Yêu Của Mình

  ======= Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Lăng Nhục Người Yêu Của Mình> tại TruyenTR.com ========

  Edit:
  LengkengYJs, Tiểu Mộng (Quyển 1), Helena (Quyển 2)
  Beta : LengkengYJs
  Thể loại: cao H, tổng thụ, công chính bị sinh lí yếu …. công thụ đều biến thái

  Câu chuyện tình yêu giữa hai con người mang tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.Anh công bị sinh lý yếu, còn em thụ thì quá dâm. Thụ với công đều là loại biến thái. Công là người thích nhìn thụ bị người khác thao. Còn thụ là người thích bị anh công nhìn khi người khác thao mình. Mặc dù công bị yếu sinh lý ( đến cuối mới lòi đuôi ra ảnh chính là thụ) nhưng mỗi khi nhìn người yêu bị người khác thao là cương ……
 • Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch

  Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch

  Thể loại: Cao H, hiện đại, niên thượng (Công lớn hơn thụ 10 tuổi), xe lăn công, tình cảm, dưỡng thành, 1×1, HE.
  Nhân vật:Chung Hàn (Công) x Yến Giác (Thụ)
  Edit: Thỏ

  Nội dung chính của câu chuyện xoay quanh về việc từ một người giám hộ chuyển thành người gian hộ.