Yết Lệ Trang Hoan

 • Trọng Sinh Chi Vì Ngươi Điên Cuồng

  Trọng Sinh Chi Vì Ngươi Điên Cuồng

  •Tên Hán Việt: Trọng sinh chi vi nhĩ phong
  ma

  •Tác giả: Yết Lệ Trang Hoan

  •Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Báo thù, Tu chân, Trọng sinh, Chủ công, Thăng cấp lưu, Tiền hôn hậu ái, Sảng văn, Vả mặt, 1v1

  •Editor: TraggBL_279
 • Trọng Sinh Chi Vì Ngươi Điên Cuồng

  Trọng Sinh Chi Vì Ngươi Điên Cuồng

  •Tên Hán Việt: Trọng sinh chi vi nhĩ phong
  ma

  •Tác giả: Yết Lệ Trang Hoan

  •Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Báo thù, Tu chân, Trọng sinh, Chủ công, Thăng cấp lưu, Tiền hôn hậu ái, Sảng văn, Vả mặt, 1v1

  •Editor: TraggBL_279