Tác Giả Yểu Dư Chiết.

 • Tác Giả Cũng Đến Cướp Nữ Chủ

  Tác Giả Cũng Đến Cướp Nữ Chủ

  Edit: Xian Yun

  Văn án:
  A Ba vậy mà xuyên qua đến bên trong một đoạn chỉ có đại cương và sườn văn!

  Hơn nữa còn xuyên đến trên một người chắc chắn phải chết!

  Vì tranh sủng, phải cùng mấy tên nhóc con đấu trí đấu dũng.

  Vì mạng sống, còn phải ôm chặt chân chó lớn của mẹ kế ngạo kiều phúc hắc ác độc kia!

  Nhưng mà có thể cùng nữ thần của ta cùng nhau lớn lên, cũng đáng rồi!

  Tác giả quân xuyên qua trong sách, không có ngón tay vàng, làm bộ bị treo lên đánh.

  Câu chuyện vui vẻ lại còn phải kiên nhẫn quyến rũ đại tổng công!