• Cậu Bạn Thích Tôi Mười Chín Năm Kết Hôn Rồi

  Cậu Bạn Thích Tôi Mười Chín Năm Kết Hôn Rồi

  Thể loại: Thanh Xuân Vườn Trường, HE, thâm tình, ngược nhẹ, song xử, 3S - sắc nhẹ ( ngoại truyện).

  Nam chính: Tiếu Tùng

  Nữ chính: Hà Hảo
  _________________________________________

  Có một Tiếu Tùng luôn lặng lẽ ở bên Hà Hảo

  Văn án:

  #1

  Hà Hảo vòng tay ôm lấy Tiếu Tùng

  Tiếu Tùng nói: " Chúng ta huề rồi à? "

  Hà Hảo hỏi: " Chúng ta có xa nhau nữa không? "

  " Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa "

  " Vậy chúng ta huề rồi "

  " Hà Hảo mình yêu cậu. Mình yêu cậu mười chín năm rồi "

  Hà Hảo cười nói: " Mình tin, nếu mình nói mình yêu cậu, cậu..... "

  " Mình tin, mình thật sự tin "
  _________________________________________

  #2

  Con khỉ nói xin lỗi mặt trăng, bởi vì con khỉ không thể trở thành Tề Thiên Đại Thánh.

  Con khỉ có lẽ không phải là Tề Thiên Đại Thánh, nhưng, con khỉ là Tề Thiên Đại Thánh của mặt trăng.

  Tiếu Tùng là Tề Thiên Đại Thánh của Hà Hảo, là Tề Thiên Đại Thánh của một mình Hà Hảo mà thôi.