• Lucia

    Lucia

    Lucia đã sống cuộc đời mà không biết đến danh tính công chúa của chính mình.

    Vào ngày mẹ cô qua đời, Lucia đã đến sống trong cung điện hoàng cung. ở đó cô đã mơ những giấc mơ kỳ lạ, cô thấy tương lai của mình qua những giấc mơ.

    Cô đã bị bán rẻ khi kết hôn với người trả giá cao nhất (cung cấp của hồi môn tốt nhất).

    Vì vậy, Cô ấy bắt đầu thay đổi cuộc đời cô ấy bằng những nỗ lực của mình. Cuộc gặp gỡ vô tình với một tiêu thuyết gia nghèo khổ đã làm thay đổi câu chuyện cuộc đời của cô. Mở ra một cánh cổng mới với hợp đồng hôn nhân cùng công tước Taran lừng lẫy .