Zoisite on lofter

 • Khi Thiên Quan Tứ Phúc gặp Ma Đạo Tổ Sư

  Khi Thiên Quan Tứ Phúc gặp Ma Đạo Tổ Sư

  WARNING: Đồng nhân crossover giữa hai tác phẩm Ma Đạo Tổ Sư và Thiên Quan Tứ Phúc
  Lời từ tác giả: Thứ lỗi cho cái tên phèn này vì tui ngu đặt tên, độ dài là trung thiên, thiết lập cá nhân không OOC.
  Thời gian dự tính: thời gian bên Ma Đạo là mốc thời gian tám trăm năm sau trong Thiên Quan. Sau khi nguyên tác Ma Đạo đã kết thúc.
  CP: Vong Tiện, Hoa Liên, Song Huyền.
  Big note từ Trứng: Đọc truyện giải trí thư giãn, trong đồng nhân này có 3 CP mà Trứng yêu thích, nói thật là Trứng cũng chưa đọc đâu, mọi người biết mà. Nhưng chắc chắn là HE. Như tất cả cá đồng nhân trước, đây là đồng nhân, mọi người thấy không thích có thể quay đầu.
  Hoàn toàn chuyển ngữ với mục đích cá nhân, chia sẻ phi thương mại với những ai cùng sở thích.