Dị Giới

Trong truyện có xuất hiện những thế giới kỳ dị, khác với thế giới mà chúng ta đang sống.
Vương Hậu 14 Tuổi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Dị Giới, Trọng Sinh, Sủng
Ma Thần Máu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới
Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thê Lữ Khế Ước Đại Yêu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Mỹ Nhân Sao Chổi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tiên Võ Truyền Kỳ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Chung Tình 2

0/10
Trạng thái: Đang ra
Vạn Thú Triều Hoàng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đế Cuồng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Con Đường Bá Chủ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ta Là Vua Giác Đấu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hệ Thống Liên Minh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Bách Luyện Thành Thần

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Lạn Kha Kỳ Duyên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Quái Dị Thẻ Ma Pháp

0/10
Trạng thái: Đang ra
Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

0/10
Trạng thái: Đang ra