Đồng Nhân

Đồng Nhân là thể loại mà tác giả sẽ dựa vào cốt truyện, tình tiết hoặc tên/tính cách nhân vật từ nguyên tác như Luffy, Naruto, truyện của Kim Dung, Cổ Long,... để viết lại cái kết khác hoặc nội dung chính của truyện đó.
Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Qua One Piece Mở Hậu Cung

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Hệ Thống, Đồng Nhân
Trái Gura Gura no Mi Tại Đô Thị

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức (Cải Biên)

0/10
Trạng thái: Đang ra
⟨⟨Đồng Nhân Harry Potter⟩⟩ Tôi Chỉ Thích Cậu!

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

0/10
Trạng thái: Đang ra
Vạn Cổ Thần Đế ( Phiên Bản Sắc Hiệp )

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hệ Thống Sáng Tạo Hậu Cung

0/10
Trạng thái: Đang ra
[Đồng nhân Naruto] Lạc vào thế giới Naruto

0/10
Trạng thái: Đang ra
Vua Hải Quân

0/10
Trạng thái: Đang ra