Gia Đấu

Gia đấu hay "trạch đấu" là thể loại truyện có các tình tiết âm mưu, đấu đá nhau giữa các thành viên trong gia đình hoặc dòng họ.
Đệ Nhất Kiếm Thần

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Gia Đấu
Huyết Lang Báo Thù

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Gia Đấu
Chọc Người Xong Liền Muốn Chạy

0/10
Trạng thái: Đang ra
Chiến Thần Tái Thế

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đô Thị, Gia Đấu
Kiều Nữ Lâm gia

0/10
Trạng thái: Đang ra
Âm Duyên Kết

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nốt Chu Sa Của Thế Tử Gia

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thanh Mai Dưỡng Thành Vai Ác

0/10
Trạng thái: Đang ra
Sự Trở Về Của Chiến Thần

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ngu Dại Độc Phi Không Dễ Chọc

0/10
Trạng thái: Đang ra
CÔ VỢ MỚI CƯỚI CỦA LỤC THIẾU

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đích Nữ Tàn Phi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

0/10
Trạng thái: Đang ra
Vận Mệnh Thế Gia

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thế Tử Hàn Tư Ân

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế

0/10
Trạng thái: Đang ra