Hệ Thống

Thể loại hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ đó mà hoàn thành các nhiệm vụ thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.
Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính

0/10
Trạng thái: Đang ra
Vô Hạn Thiên Phú Chi Vị Diện

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nhân Lộ Thành Thần

0/10
Trạng thái: Đang ra
Sau Khi Kết Hôn Cùng Tà Thần

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hồi Ký Thời Không

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Xuyên Không, Khác, Hệ Thống
Tra Công Nhất Định Phải Ngược

0/10
Trạng thái: Đang ra
Bắt Cóc Tiểu Bảo ký

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Thư Sau Ta Muốn Phao Vai Ác Alpha

0/10
Trạng thái: Đang ra
Người Chơi Mời Vào Chỗ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nữ Chủ Cầu Buông Tha

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tinh Tế Chi Nuôi Nhãi Con Nhặt Rác Thải

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

0/10
Trạng thái: Đang ra
Con Đường Bá Chủ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hùng Thiên Đại Lục

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hệ Thống Trải Nghiệm Nhân Vật Chính Nghịch Thiên!

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ta Là Vua Giác Đấu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Qua One Piece Mở Hậu Cung

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hệ Thống Liên Minh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Sau Khi Mang Thai, Tôi Ly Hôn Ảnh Đế

0/10
Trạng thái: Đang ra