Lịch Sử

Nội dung truyện thường đã xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tường thuật hoặc tương tự so với lịch sử thế giới thật.
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hệ Thống Liên Minh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tùy Đường Diễn Nghĩa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử
Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không
Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thiên Hạ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Quan Cư Nhất Phẩm

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đại Tùy Quốc Sư

0/10
Trạng thái: Đang ra
Báo Ứng Hiện Đời

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nhân Sinh Như Mộng Kiếp Người Phù Du

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Lịch Sử
Quán Cơm Đêm Khuya

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tình Sử Võ Tắc Thiên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Lịch Sử
Nho Lâm Ngoại Sử

0/10
Trạng thái: Đang ra
Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, Khác
Cực Phẩm Hôn Quân

0/10
Trạng thái: Đang ra
Mỹ Nhân Và Mã Nô

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Lịch Sử, Khác
Trung Cung Lệnh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ma Tước Tướng Quân

0/10
Trạng thái: Đang ra