Quân Sự

Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, nên có tác phong của 1 quân nhân.
Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đông A Nông Sự

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hùng Thiên Đại Lục

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tùy Đường Diễn Nghĩa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử
Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thiên Hạ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thịnh Sủng Phu Nhân Của Đại Thần

0/10
Trạng thái: Đang ra
Siêu Cấp Thần Cơ Nhân

0/10
Trạng thái: Đang ra
Vô Địch Tiên Triều

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Huyền Huyễn, Quân Sự
Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Quan Cư Nhất Phẩm

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đạo Quân

0/10
Trạng thái: Đang ra
Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nho Lâm Ngoại Sử

0/10
Trạng thái: Đang ra
Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, Khác
Cực Phẩm Hôn Quân

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ma Tước Tướng Quân

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tay Bắn Tỉa Ở Sarajevo

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, Đam Mỹ
Bình Tĩnh Đừng Nóng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đô Thị, Quân Sự
Hệ Thống Wechat Thần Cấp tại Tam Quốc

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tranh Bá Thiên Hạ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Chích Thủ Già Thiên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử
Thương Khung Chi Thượng

0/10
Trạng thái: Đang ra