Quan Trường

Là truyện kể về những quá trình thăng quan tiến chức của nhân vật chính trong chiến trường.
Quan Cư Nhất Phẩm

0/10
Trạng thái: Đang ra
Người Cầm Quyền

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
Phù Diêu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Bố Y Quan Đạo

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đô Thị, Sắc, Quan Trường
Quyền Lực Tuyệt Đối

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Trọng Sinh, Quan Trường
Lộng Triều

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
Quan Môn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
Trùng Sinh Chi Nha Nội

0/10
Trạng thái: Đang ra
Quan Lộ Thương Đồ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
Quyền Tài

0/10
Trạng thái: Đang ra
Quan Khí​

0/10
Trạng thái: Đang ra
Quan Thuật

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
Quan Thần

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đô Thị, Quan Trường
Bí Ẩn Đôi Long Phượng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Y Đạo Quan Đồ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Bí Thư Trùng Sinh

0/10
Trạng thái: Đang ra