Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau:
Ánh Trăng Trong Lòng Quân

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thất Nguyệt Tu Chân Giới

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không
Đạo

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp
Giác Ngộ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Con Đường Đại Đạo

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp
Vũ Trụ Chí Tôn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Ma Thần Máu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới
Vĩnh Hằng Thánh Vương

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp
Bán Tiên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp
Thiên Nam Tự

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp
Tiên Võ Truyền Kỳ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hồn Thuật

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp, Khác
Ta Là Hàn Vũ Thiên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh
Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta

0/10
Trạng thái: Đang ra
Vô Hạn Thiên Phú Chi Vị Diện

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tu La Giới Chí Tôn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Mỗi Ngày Nhân Vật Chính Hộc Máu Ba Lần

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ
Phàm Nhân Tu Tiên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Vạn Thú Triều Hoàng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Bắc Uyên Tiên Tộc

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp