Xuyên Nhanh

Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Tra Công Nhất Định Phải Ngược

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Nhanh: Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Xuyên Nhanh
Nhân Vật Phản Diện Thật Ngoan

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Khác, Xuyên Nhanh
Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Tài Thị Lão Đại

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ta Giao Nộp Phạm Nhân Lên Quốc Gia

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Nữ Cường, Khác, Xuyên Nhanh
Phi Nhân Loại Tan Tầm Lại Có Việc Làm

0/10
Trạng thái: Đang ra
Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ngược Anh Trong Giấc Mơ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Nhanh
[Xuyên Nhanh] Tra Nam Tẩy Trắng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Nhanh
[Xuyên Nhanh] Đại Lão Lại Điên Rồi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Khách Lạ Phương Xa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Nhanh
Nữ Chính Không Đủ Ngọt Ngào

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

0/10
Trạng thái: Đang ra
Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương

0/10
Trạng thái: Đang ra
Chớ Chọc Tiểu Bạch Kiểm

0/10
Trạng thái: Đang ra