Tác giả: Yêu Trị Thiên Hạ

Chương 1: Giới thiệu

Tiếp
Ninh Khanh xuyên qua thành nữ nhi trong một gia đình phú thương bình thường, tuy không quyền không thế, nhưng lại không lo áo cơm, cuộc sống sinh hoạt vậy cũng không tệ lắm.

Nhưng gia đình bình dân như thế lại xuất ra một Thân vương phi, tuy rằng kia chỉ là kế phi!

Nhà mẹ đẻ của Vương phi cô mẫu quá yếu, tính tình mềm, lại không con nối dõi bên người, phải nhìn sắc mặt con riêng mà kiếm ăn.

Vương phi cô mẫu quá nghẹn khuất, vì thế, làm chất nữ Ninh Khanh xui xẻo tột cùng! —— bị tổ mẫu đẩy đi ra ngoài, cấp cho con riêng của Vương phi cô mẫu nhà nàng làm thiếp!

Ai nha, ta đi! Này không phải là nữ xứng cực phẩm trong tiểu thuyết truyền thống chuyên phá hư nam nữ chủ sao?

May mắn là Vương phi cô mẫu có lương tâm: “Làm vợ kế đã đủ khổ, càng vọng luận là làm thiếp, nếu không ngươi ở chỗ ta, ta cho ngươi tìm kiếm những nhà khác.”

Ninh Khanh đại hỉ: “Không cần có quyền thế, cũng không cần quá có tiền, lớn lên quá hảo cũng không được.”

Mỗ có quyền thế có tiền, lớn lên lại quá tốt, Thế tử biểu ca cắn răng: “Ngươi xác định không cần?”

Ninh Khanh: “Không muốn không muốn, biểu ca biểu muội, tiểu thiếp di nương gì đó, đều là không đạo đức!”

Thế tử biểu ca: “Biểu ca biểu muội hảo kết thân, đến nỗi tiểu thiếp di nương cũng có thể không cần, như thế nào, ta lại thương lượng thương lượng.”

Ninh Khanh: “Như vậy còn có thể được.”

…………

Mặt ngoài, đây là một cái chuyện xưa của cường thế Thế tử gia bắt ép nhuyễn manh tiểu biểu muội làm thiếp của mình.

Mà trên thực tế, lại là một quá trình nhuyễn manh phúc hắc tiểu biểu muội đem mạnh mẽ chuyên chế Thế tử tẩy não thành thê nô!

Thế tử gia mạnh mẽ chuyên chế cộng thêm phong hoa ưu nhã, tiểu biểu muội kiều tiếu nhuyễn manh phúc hắc ôm đồm, động cơ thực không thuần, quá trình thực toan sảng, kết cục thực hoàn mỹ.