Long Hoàng
Đánh giá: 8.50/10 bởi 1 người.

Long Hoàng

Tác giả: Sắc Thánh

Thể loại: Truyện Tiên hiệp

Tình trạng: Đang cập nhật

Nguồn: Sưu Tầm

Một thanh niên mang theo vô thượng bảo vật”Cửu Long Đồ” xuyên đến dị giới.

Đụng người của ta,giết.

Đụng nữ nhân của ta,giết.

Đụng môn phái của ta,giết.

Tranh mỹ nhân với ta,giết.

Cảnh giớ cũng được chia rõ ràng:Võ Giả,Võ Sư,Đại Võ Sư,Võ Linh,Võ Vương,Võ Hoàng,Võ Tôn,Võ Thánh,Võ Đế.Mỗi cảnh giới lại chia ra cửu phẩm.

5 Chương mới cập nhật truyện Long Hoàng

Danh sách chương Long Hoàng

  • 1