Lư Sơn Kỳ Nữ
Đánh giá: 8.50/10 bởi 1 người.

Lư Sơn Kỳ Nữ

Tác giả: Trần Thanh Vân

Thể loại: Truyện Kiếm hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Nguồn: sưu tầm

Núi Đại Hán Dương là nơi cư ngụ của Ngọc Thi Ôn Băng. Vì muốn báo thù cho mẹ nên cô ta nhờ một người sư phụ nổi danh trong võ lâm đến nói chuyện với chưởng môn của ngũ đại môn phái, nhờ họ làm cái bẫy để bắt kẻ thù của Ôn Băng, và nhờ đó họ cũng trừ hại cho võ lâm, thật là nhất cử lưỡng tiện.

Những vị cao thủ nào đến chơi núi Đại Hán Dương đều bị cô ta đánh bại, nhờ đó tin tức được lan truyền khắp võ lâm nhanh chóng, trong võ lâm khi nhắc đến Ôn Băng ai cũng sợ, có người nghi ngờ truyện thất tung của năm vị chưởng môn là giả ...

Vậy Ôn Băng có trả thù cho mẹ được không? Kẻ thù của cô ta là ai? Có thật sự những người độc ác không thể cảm hóa họ, buông dao đồ tể để trở thành Phật không?

5 Chương mới cập nhật truyện Lư Sơn Kỳ Nữ

Danh sách chương Lư Sơn Kỳ Nữ

  • 1
  • 2