Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 120: Drama Ma Đạo Tổ Sư- Trần Tình Lệnh

Trước
Drama Ma đạo tổ sư Trần tình lệnh công bố dàn diễn viên chính:

*Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện (Tiêu Chiến)

*Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ (Vương Nhất Bác)

*Kỳ Sơn Ôn Thị Ôn Tình (Mạnh Tử Nghĩa)

*Vân Mộng Giang Thị Giang Yếm Ly

*Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng (Uông Trác Thành)

*Quỷ tướng quân Ôn Ninh (Vu Bân)

* Trạch Vu Quân Lam Hi Thần (Lưu Hải Hoan)

* Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao (Chu Tán Cẩm)

*Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết (Vương Dực Chu)

Minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần (Tống Kế Dương)

Ngạo tuyết lăng sương Tống Tử Sâm (Lý Bạc Văn)

Tiết Dương (Vương Hạo Hiên)

Tông chủ Nhiếp Thị- Nhiếp Hoài Tang (Kỉ Lý)

Cô Tô Lam Thị - Lam Tư Truy (Trịnh Phồn Tinh)

Lan Lăng Kim Thị - Kim Lăng (Tất Bồi Hâm)

Cô Tô Lam Thị- Lam Cảnh Nghi (Quách Thừa)