Tác giả: Phương Mịch Hán

Chương 32: Quyển 4 - Chương 32

TrướcTiếp
Đây là một số thông báo của tôi về Một Triệu Lần Yêu Em.

Đầu tiên, tên tác giả đã thay đổi thành Vĩ Thục Yên, xin các web truyện sửa lại đúng cho tôi.

Thứ hai, mô tả, hy vọng các web sửa lại.

Tôi - Thục Yên sẽ cập nhật truyện sớm nhất có thể.

Truyện hơn 110 chương, mong đọc giả nhẫn nại chờ tôi hoàn thành.

Cảm ơn.

Thân ái.