Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 30

TrướcTiếp
Từ đó trở đi, trên sân trường có thêm một đôi máy phát xạ hình người bắn ra tia sáng vàng chói lọi…