Phi Kiếm Vấn Đạo
Đánh giá: 9.00/10 bởi 1 người.

Phi Kiếm Vấn Đạo

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thể loại: Truyện Tiên hiệp

Tình trạng: Đang cập nhật

Nguồn: sưu tầm

Phi kiếm vấn đạo - Đang tiến hành - Ngã Cật Tây Hồng Thị

Giới thiệu truyện tiên hiệp đặc sắc này!

Huyền minh ảo giới, có mười vạn tám trăm nghìn điều lạ. Điều lạ ở thế giới này lại chẳng hề lạ lẫm, nơi đây có hồ tiên, cũng có hà thần, lại càng có nhiều thủy quái, đại yêu. Sự lạ nhất ở ảo giới có lẽ là tồn tại những kẻ tu hành.

Kẻ tu hành ảo giới mở được pháp nhãn liền có thể thấu thị yêu quái, đại nhân nào pháp lực cao thâm luyện được phi kiếm, càng có thể giết địch ngoài ngàn dặm. Tựu chung khi đã có thể tu tiên, phàm không việc gì không làm được.

5 Chương mới cập nhật truyện Phi Kiếm Vấn Đạo

Danh sách chương Phi Kiếm Vấn Đạo