Tam Thốn Nhân Gian
Đánh giá: 4.88/10 bởi 4 người.

Tam Thốn Nhân Gian

Tác giả: Nhĩ Căn

Thể loại: Truyện Tiên hiệp

Tình trạng: Đang cập nhật

Nguồn: Sưu Tầm

"Cử đầu tam thốn vô thần minh, chưởng tâm tam thốn thị nhân gian".
Ý nói: "Nhìn trên đầu ba thước không thấy thần. Lòng bàn tay ba tấc là nhân gian."

5 Chương mới cập nhật truyện Tam Thốn Nhân Gian

Danh sách chương Tam Thốn Nhân Gian