Tác giả: Huỳnh Nguyễn Ngọc Ánh

Chương 1: Giới thiệu.

Tiếp
Hello everybody !!

Cuộc đời mà ai mà chả có một thời trẻ trâu!! Tình yêu bọ sít đó!!

Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những mẩu truyện Đoản về thời học sinh của chúng ta có gì không vừa lòng cứ ý kiến thẳng nha!!!

------------

Hello everybody !!

Cuộc đời mà ai mà chả có một thời trẻ trâu!! Tình yêu bọ sít đó!!

Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những mẩu truyện Đoản về thời học sinh của chúng ta có gì không vừa lòng cứ ý kiến thẳng nha!!!

------------------

Hello everybody !!

Cuộc đời mà ai mà chả có một thời trẻ trâu!! Tình yêu bọ sít đó!!

Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những mẩu truyện Đoản về thời học sinh của chúng ta có gì không vừa lòng cứ ý kiến thẳng nha!!!Hello everybody !!

Cuộc đời mà ai mà chả có một thời trẻ trâu!! Tình yêu bọ sít đó!!

Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những mẩu truyện Đoản về thời học sinh của chúng ta có gì không vừa lòng cứ ý kiến thẳng nha!!!Hello everybody !!

Cuộc đời mà ai mà chả có một thời trẻ trâu!! Tình yêu bọ sít đó!!

Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những mẩu truyện Đoản về thời học sinh của chúng ta có gì không vừa lòng cứ ý kiến thẳng nha!!!Hello everybody !!

Cuộc đời mà ai mà chả có một thời trẻ trâu!! Tình yêu bọ sít đó!!

Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những mẩu truyện Đoản về thời học sinh của chúng ta có gì không vừa lòng cứ ý kiến thẳng nha!!!Hello everybody !!

Cuộc đời mà ai mà chả có một thời trẻ trâu!! Tình yêu bọ sít đó!!

Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những mẩu truyện Đoản về thời học sinh của chúng ta có gì không vừa lòng cứ ý kiến thẳng nha!!!Hello everybody !!

Cuộc đời mà ai mà chả có một thời trẻ trâu!! Tình yêu bọ sít đó!!

Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những mẩu truyện Đoản về thời học sinh của chúng ta có gì không vừa lòng cứ ý kiến thẳng nha!!!