Tác giả: Huỳnh Nguyễn Ngọc Ánh

Chương 3: Phương trình tình yêu

TrướcTiếp
Tôi

-Hỡi người con trai chuyên toán! Hãy giải hộ em phương trình tình yêu!!?

Anh

-Phương trình vô nghiệm!

Tôi

-What!? Anh sai rồi phải là vô số nghiệm mới đúng chứ?!

Anh

-Ừ! Chắc tôi nhầm.... Nghiệm của chúng bằng không cô bé ạ!!!!

Tôi

Cạn cmn lời.

-------------------------------------------------------------------

Tôi

-Hỡi người con trai chuyên toán! Hãy giải hộ em phương trình tình yêu!!?

Anh

-Phương trình vô nghiệm!

Tôi

-What!? Anh sai rồi phải là vô số nghiệm mới đúng chứ?!

Anh

-Ừ! Chắc tôi nhầm.... Nghiệm của chúng bằng không cô bé ạ!!!!

Tôi

Cạn cmn lời