Tác giả: Huỳnh Nguyễn Ngọc Ánh

Chương 5: Trò chơi 7 ngày

TrướcTiếp
- Em thích anh!

-Anh biết

-Thế anh có thích em không???

- Không rõ!?

-Mình chơi một trò chơi anh nhé?!

-Trò gì?

-Trò chơi 7 ngày

-Luật chơi như thế nào?

-Trong 7 ngày em sẽ làm bạn gái của anh sau 7 ngày đó nếu anh vẫn không thích em thì em thua

-Được

-Thế giờ bắt đầu nha!!

-Tôi thua tôi lỡ yêu em mất rồi!

--------------

Cám ơn các bạn đã đón đọc truyện.

Cám ơn các bạn đã đón đọc truyện.

Cám ơn các bạn đã đón đọc truyện.

Cám ơn các bạn đã đón đọc truyện.

Cám ơn các bạn đã đón đọc truyện.

Cám ơn các bạn đã đón đọc truyện.

Cám ơn các bạn đã đón đọc truyện.

Cám ơn các bạn đã đón đọc truyện.

Cám ơn các bạn đã đón đọc truyện.

Cám ơn các bạn đã đón đọc truyện.

Cám ơn các bạn đã đón đọc truyện.

Cám ơn các bạn đã đón đọc truyện.

Cám ơn các bạn đã đón đọc truyện.

Cám ơn các bạn đã đón đọc truyện.

Cám ơn các bạn đã đón đọc truyện.

Cám ơn các bạn đã đón đọc truyện.

Cám ơn các bạn đã đón đọc truyện.

Cám ơn các bạn đã đón đọc truyện.

Cám ơn các bạn đã đón đọc truyện.

Cám ơn các bạn đã đón đọc truyện.