Tác giả: Mạc Nhan

Chương 16

TrướcTiếp
Muốn nàng đi ư??? Còn lâu nha!!! Đánh chết nàng cũng không rời hắn. >””< thái độ đó mà là thẹn thùng hả ????????)