Xuyên Không Làm Lớn Nhất - Hoàng Thượng Cũng Phải Sợ!

Tác giả: Annie Kaly

Thể loại: Truyện Ngôn Tình , Truyện Xuyên Không

Tình trạng: Đang cập nhật

Nguồn: sưu tầm

Thể loại: xuyên không

Nàng xuyên trở về cổ đại vì cứu được 1 nam tử, không ngờ nam tử đó lại là Đương Kim Hoàng Đế. Nàng được đưa về Cung, trở thành Nữ Quan Y đầu tiên trong lịch sử cổ đại thời bấy giờ.

Nhưng hắn lại đối với nàng không chỉ muốn để nàng trở thành Nữ Quan, muốn nàng trở thành Hoàng Hậu cùng hắn trị vì đất nước

5 Chương mới cập nhật truyện Xuyên Không Làm Lớn Nhất - Hoàng Thượng Cũng Phải Sợ!

Danh sách chương Xuyên Không Làm Lớn Nhất - Hoàng Thượng Cũng Phải Sợ!

  • 1