Tác giả: Tần Xảo

Chương 28: Gả Cho Nhiếp Chính Vương

TrướcTiếp
Sáng sớm hôm sau, cuối cùng Mộc Thất cũng tới được hoàng cung, nàng để Trầm Xuân Trầm Hạ đi tìm Thập Lục tới tiếp ứng, một mình tiến vào cung.

Cũng may Thái Hậu cho nàng đặc quyền có thể vào cung mọi lúc, dựa vào lệnh bài và thân phận Quận Chúa có thể một đường thông suốt đi vào.

Mộc Thất đi đến Từ Ninh cung của Thái Hậu, thấy ở cửa cung dừng một chiếc xe ngựa Phượng Vũ xa hoa, hai hàng thị vệ mặc áo trẳng chỉnh tề đứng hai bên.

Xe ngựa xa hoa khoe khoan như vậy. . . . . . rõ ràng là phong cách của Nhiếp Chính Vương Sở Vân Mộ!

Thị về áo trắng đứng đầu xoay người nhìn thấy Mộc Thất, gương mặt tuấn tụ lộ ra nụ cười giảo hoạt.

”Nguyên Giáng, tại sao ngươi ở đây?” Mộc Thất nghi ngờ, thống lĩnh thập tam sát Nguyên Giáng không rời Sở Vân Mộ nửa bước, chẳng lẽ sáng sớm Sở Vân Mộ đã tới Từ Ninh cung?

”Vương Gia nói quận chúa sáng nay nhất định sẽ tới Từ Ninh cung, đặc biệt phái tại hạ ở đây đón ngài. Sáng nay Vương Gia tâm tình cực tốt vào cung, sẽ làm cho ngài kinh hỉ, ngài đi theo ta thì biết rõ.” Nguyên Giáng nhấc lên màn xe cười nói.

Mộc Thất thấy lạnh tóc gáy, từ trong sự vui vẻ của Nguyên Giáng, nàng hình như thấy được một loại gọi là âm mưu.

”Quận Chúa, Thái Hậu và Hoàng Thượng ở ngự hoa viên.” Hà Nhụy từ Từ Ninh cung đi ra nói.

”Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi.” Mộc Thất nhảy lên xe ngựa rời khỏi Từ Ninh cung.

Chưa tới nửa canh giờ chính là thời gian lâm triều, chắc hẳn Nam Cung Trạm đã tìm tới Hoàng Đế, mà lại gặp Sở Vân Mộ ở đây, Mộc Thất cảm thấy, nhất định có việc ngoài ý muốn chờ nàng.

Ở đình giữa hồ trong ngự hoa viên Hoàng Thượng cho bố trí một bàn tiệc, nàng đoán không ra, trên bàn tiệc một bên là Nhiếp Chính Vương phong thái ung dung nho nhã bên còn lại là Tề Vương sắc mặt hết sức khó coi.

”Trăn Dương tham kiến Hoàng Thượng, Thái Hậu.” Mộc Thất bước lên phía trước hành lễ nói.

”Bình thân, Trăn Dương đến đây, ngồi bên cạnh ai gia.” Thái Hậu kéo Mộc Thất đến bên cạnh, bảo cung nữ mang một bộ bát đũa mới đến đây.

”Sáng sớm Trăn Dương vào cung là vì chuyện gì?” Hoàng Thượng