Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Trạng thái
Hoàn Tất
Số Chương
1948
Chất Lượng
Bản Dịch, Full Audio

( Đánh giá: 9.0/10 từ 2 lượt )

Giới thiệu truyện

Ở tỉnh An Dương của đế quốc, có một lãnh địa quý tộc rất nhỏ và tầm thường, gọi là—— Tuyết Ưng Lĩnh!

Chuyện cũ sẽ bắt đầu từ nơi này!

**

Sau « Mãng Hoang Kỷ » « Thôn Phệ Tinh Không » « Cửu Đỉnh Kí » « Bàn Long » « Tinh Thần Biến » « Thốn Mang » « Tinh Phong Truyền Thuyết », đây là bộ tiểu thuyết thứ tám của lão Cà Chua!

Danh sách chương
Bình luận Facebook