Vô Thường

Tác giả
Trạng thái
Hoàn Tất
Số Chương
1244
Chất Lượng
Truyện chữ Bản Dịch | Audio Bản Dịch

( Đánh giá: 8.5/10 từ 2 lượt )

Giới thiệu truyện

Thà gặp Diêm La Vương, đừng chọc Đường Môn lang!

Hành tẩu trong bóng đêm, hèn hạ nhưng không mất bản tính, vô sỉ cũng không bỏ đi phong độ chính là Câu hồn sứ giả!

Phân chia cảnh giới: Luyện Cương kỳ, Huyền giai, Hoàng giai, Địa giai, Thiên giai, Linh giai!

Luyện Cương kỳ chia làm cửu phẩm, từ nhất phẩm tới cửu phẩm.

Huyền giai, Hoàng giai, Địa giai, Thiên giai, Linh giai mỗi cảnh giới chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm!

Danh sách chương
Bình luận Facebook